[php snippet=1]

Disclaimer

 • Algemeen
  Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s en informatie van de Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie (NVEPC). Door de website www.nvepc.nl te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 • Privacy verklaring

  U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een inschrijving te verwezenlijken of andere communicatie. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

  Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .

  Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

 • Uitsluiting van aansprakelijkheid
  Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en (type)fouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De NVEPC aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
 • Beschikbaarheid
  De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.
 • Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

  Het auteursrecht op deze website berust bij de NVEPC of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de NVEPC. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de NVEPC.

  Er is naar gestreefd de rechten van de illustraties en teksten op deze website te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Hiervoor is daar waar nodig contact gezocht met de rechthebbende(n). Zou dat niet zijn gebeurd en er wordt gemeend rechten te kunnen doen gelden, neem dan contact op zodat naar een passende oplossing gezocht kan worden.